Aan het begin van de 21ste eeuw, wegen goede arbeidsomstandigheden om ongelukken te voorkomen steeds zwaarder. Vooral adequate  veiligheidsvoorzieningen voor het geval het toch mis gaat worden niet meer veronachtzaamd.

Echter overal, in olie raffinaderijen, chemische laboratoria of bijvoorbeeld universiteiten blijft het risico op ongevallen bestaan. Daarom blijft het van het grootste belang de nodige voorzieningen ter plekke te hebben om indien nodig direct eerste hulp te kunnen geven.

MERKK BV levert nood- en oogdouches van diverse fabrikanten. Behalve douches van Krusman uit Zweden leveren wij ook nooddouches van AQUA Safety Showers International uit Engeland, en de merken Bradley en TOF. Welke merk en type douche voor u de beste keus is kan uiteraard het best worden bepaald nadat wij weten waar de douche toegepast moet worden. Uiteraard zijn wij graag bereid u te adviseren en u kunt altijd bellen of mailen voor een afspraak.

De arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) met bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de meeste Europese landen is o.a. door het gebruik van de vele chemicaliën in industriële processen niet overbodig.

Het American National Standards Institute [ANSI] wordt wereldwijd gezien als een autoriteit waar het gaat om de functionaliteit van veiligheidsvoorzieningen in dergelijke omstandigheden. Onze nood- en oogdouches voldoen aan de door ANSI gestelde richtlijnen en vergelijkbare Europese DIN-normen.

Medici adviseren om bij verbranding (ook door chemicaliën) ruim 15 minuten overvloedig te spoelen met water. Dit geldt voor contaminaties zowel op het lichaam als in de ogen. Onze nood- en oogdouches voorzien hierin en kunnen door hun kwaliteit het verschil betekenen tussen bijvoorbeeld blindheid of zicht.

 

Informatie of offertes kunnen via email worden aangevraagd.

 

De Krusman catalogus kunt u online doorbladeren of als pdf-bestand downloaden: